top of page

VIRTUELLE BØJER

Virtuel AIS-afmærkning: En AIS-afmærkning der udsendes elektronisk via det landbaserede AIS-system.

Som en del af AIS systemet kan faste konstruktioner, som f.eks. produktionsplatforme, bølgeenergianlæg og havbrug, suppleres med AIS-afmærkning.

Formålet med at supplere afmærkning med AIS er at gøre det nemmere for skibene at identificere afmærkningen eller konstruktionen.

Desuden kan AIS-afmærkning etableres, hvor der IKKE fysisk er noget til stede, hvilket benævnes virtuel AIS-afmærkning. Denne type benyttes normalt til afmærkning af pludselig opstået fare, f.eks. vrag og påsejlede fyr, der udgør en undervandshindring.

Virtuel afmærkning kan også benyttes til afmærkning af et område, hvor skibene skal være ekstra opmærksomme, f.eks. ved et bølgeenergiområde.

bottom of page