top of page

4. CASE

ETABLERING AF NY SEJLRENDE I VORDINGBORG

Cases > Etablering af ny sejlrende i Vordingborg

Maritim Consult har været med i etableringen af en ny sejlrende i Vordingborg. Projektet bestod i at grave en ny sejlrende, samt etablere ny afmærkning i form af ledefyr og sømærker.

 

I forbindelse med den nye sejlrende skulle der udlægges sømærker for at skibene kan komme sikkert ind i sejlrenden. I alt blev der udlagt 26 sømærker af typen 300/4. Størrelsen af sømærker blev valgt ud fra vanddybden og forholdende i området, samt hvilke skibe og både der forventes at bruge renden.

Ydermere blev der etableret en ledelinje med forfyr og bagfyr. Forfyret er placeret ude i vandet på en platform som er rammet ned i havbunden, mens bagfyret står på land. 
Da det ikke var muligt at etablere fast strøm til fyrene skulle de begge køre på solcelledrift. De lyser døgnet rundt, og Maritim Consult skulle derfor finde en brugbar og effektiv løsning som kunne køre året rundt.


Løsningen blev en SPB100 solcellepakke og et NS100 ledefyr som har stort lysintensitet og lavt strømforbrug ved hjælp af sin LED lyskilde.
Maritim Consult leverede også ledetrekanter til begge fyr. De blev beklædt med folie, således at de nemt kan ses i dagslys.

Maritim Consult stod for levering og udlægning af sømærkerne, samt levering, installering og indjustering af ledefyr, ledetrekanter og gittermast.

bottom of page