top of page

2. CASE

BØJER TIL OPBEVARING AF MÅLEUDSTYR

Cases > Bøjer til opbevaring af måleudstyr

Maritim Consult har leveret bøjer, som skal opbevare måleudstyr i forbindelse med et stort tunnelprojekt i en norsk fjord. Udstyret er dyrt og besværligt at flytte, så det er det vigtigt, at det opbevares på en stabil platform.

 

Den norske fjord er 500-600 meter dyb, og derfor er det ikke muligt at stille en bro op. Alternativet er en sænketunnel, men inden arbejdet med den går i gang, skal projektlederne have præcise data om blandt andet strømforhold, bølgehøjde og dyreliv.

Standardbøje med tilpasning
Udstyret til målingerne er meget dyrt og skal være på vandet 24 timer i døgnet. Derfor skal det opbevares forsvarligt. Maritim Consult rådgav om mulighederne og kom frem til den mest optimale løsning sammen med kunden.

"Vi har brugt standardbøjen Trident 2600, som er tilpasset i forhold til opgaven. Konkret betyder det, at vi for eksempel har monteret en ekstra lem, så det er nemmere at få udstyret ind i tårnet," siger Rasmus Bohsen, Salgschef i Maritim Consult.

Afmærkning sikrer udstyr
Samtidig med, at bøjerne opbevarer måleudstyret, fungerer de også som den afmærkning, der forhindrer kollision med skibe. Det er en vigtig funktion, fordi udstyret både er inden i bøjerne og i vandet under dem. Bøjerne er udstyret med et AIS-system, så de er fysisk synlige i vandet og kan ses på elektroniske søkort. Det gør det nemt for skibe at navigere uden om dem.

Hurtig levering forhindrer projektforsinkelser
Godt samarbejde mellem Maritim Consult og kunden resulterede i hurtig levering og opstart af målingerne til tiden, så kunden nåede sine deadlines. Bøjerne blev leveret på seks uger i stedet for 8-10 uger, som er standard.

bottom of page