top of page

3. CASE

FORTØJNINGSBØJER SPAREROMKOSTNINGER TIL BRÆNDSTOF

Cases > Fortøjningsbøjer sparer omkostninger til brændstof

Maritim Consult har leveret seks fortøjningsbøjer til en stor dansk vindmøllepark, der havde behov for at have mandskabsskibe liggende ved parken. Det sparer paa brændstofforbruget, fordi skibene ikke behøver at sejle i havn hver dag.

 

Ved havmølleparker skal mandskab som eksempelvis serviceteknikere fragtes fra mølle til mølle i crewbåde, der normalt sejler i havn hver aften. Det koster lønkroner til besætning og udgifter til brændstof.

Crewbåde fortøjres ved bøjer
Med en løsning fra Maritim Consult har vindmølleparken mulighed for at spare de udgifter. Løsningen består af seks bøjer, hvor mandskabet kan fortøjre crewbådene om natten, og når de venter på opgaver.

Samtidig sikrer fortøjningsbøjerne, at mandskabet kan slukke for skibets motorer. Det er en fordel, da det betyder, at det ikke er nødvendigt at have minimum én mand på vagt hele tiden.

Sikkerhed er alfa og omega
Bøjerne skal være store nok til crewbådene, og det er vigtigt, at sikkerheden omkring dem er høj. Derfor er bøjerne monteret med radarreflektor og solcellelanterne, så de er synlige i vandet og på skibenes radar og kan bruges dag og nat.

Maritim Consult har rådgivet vindmølleparken omkring mulighederne og har leveret hele løsningen inklusiv kæder, ankerklodser og udlægning.

bottom of page